Քոնթենթ մարքեթինգ

Քոնթենթ մարքեթինգը օգտակար և հետաքրքիր բովանդակություն ստեղծելուն և տարածելուն ուղղված գործողությունների համակարգ է։ Նպատակը հետաքրքրելը, որոշակի թիրախային լսարանի ներգրավելը, ինչպես նաև նրանց որոշակի վարքագծի դրսևորման դրդելն է։

Քոնթենթ մարքեթինգն օգնում է գրավել պոտենցիալ լսարանին կրթել և հնարավորություն տալ ավելի գիտակցված և շահավետ ընտրություն կատարել։
Այսպես քոնթենթ մարքեթինգի միջոցով տվյալ կազմակերպությւոնը դառնում է նրանց համար տեղեկատվության վստահելի ու հեղինակավոր աղբյուր։

  • Քոնթենթ մարքեթինգի ռազմավարության մշակման խորհրդատվություն
  • Բլոգի գործարկման և օպտիմիզացիայի խորհրդատվություն
  • Քոնթենթ մարքեթինգի պրոցեսների կազմակերպման և օպտիմիզացիայի խորհրդատվություն
  • Բովանդակության աուդիտ և խորհրդատվություն
  • Այլ խորհրդատվություն
  • Ավելին

Ե՞րբ սկսենք

Քոփիռայթինգի հետ կապված ծառայությունները քննարկելու համար գրեք մեզ։ Մեր առաջին անվճար հանդիպման ընթացքում կհասկանանք ինչպես օգնել Ձեզ։

Ձեր տվյալները լրացնելով Դուք համաձայնվում եք անվտանգության քաղաքականությանհետ։